EVA bělící zubní pudry - klinické stomatologické hodnocení

Doba studie: srpen 2001 - březen 2002
Studii provedl: MUDr. Lenka Bártková

EVA – bělící zubní pudry s fluorem, hřebíčkem, mentolem a meswakem jsou deklarovány jako kosmetické prostředky ústní hygieny určené pro čištění zubů nebo jako doplněk pro bělení zubů. Pro zhodnocení čistících a bělících účinků EVA–bělících zubních pudrů bylo provedeno klinické hodnocení, při kterém byly hodnoceny všechny 4 druhy bělících pudrů ve dvouměsíčních intervalech. Do studie bylo vybráno celkem 21 dobrovolníků ve věkovém rozmezí 21 – 52 let. Všichni dobrovolníci byli předem instruováni o zásadách správné hygieny (technika čištění zubů, výběr zubního kartáčku …atd)

Cílem studie bylo zjistit efektivitu čistících a bělících účinků EVA–bělících zubních pudrů a vizuálně porovnat povrch zubů před zahájením a po ukončení studie (záznam event. mechanického poškození skloviny). Součástí hodnocení bylo zaznamenat nežádoucí účinky, které se vyskytly v průběhu čištění bělícími pudry, a subjektivní hodnocení EVA - bělících pudrů dobrovolníky formou dotazníku. Výsledky jednotlivých vyšetření byly zaznamenávány do předem zhotovených karet.

Z výsledků klinického hodnocení vyplynulo, že EVA – bělící zubní pudry lze bez rizika používat k čištění zubů dle uvedeného návodu nejlépe v kombinaci s měkkým zubním kartáčkem a zuby si čistit správnou technikou. Pouze u dvou dobrovolníků byl zaznamenán nepříjemný pocit štípání až pálení dásní a jazyka při čištění zubů EVA–bělícími pudry. V případě nežádoucích účinků, které by se mohly v průběhu čištění bělícími pudry ojediněle vyskytnout, se doporučuje čištění bělícími pudry přerušit.

Bělící účinek EVA – bělících pudrů je zajišťován oxidačním činidlem perboritanem sodným, který se v 5% koncentraci běžně používá pro bělící účinky i v jiných zubních pastách. Bělící zubní pudry tak spolehlivě odstraní zabarvení zubů způsobené vnějšími pigmentacemi (od kouření, kávy, čaje atd.) a tím dojde k vizuálnímu projasnění zubů a subjektivnímu zlepšení vnímání pocitu čistoty a hladkosti zubů po vyčištění. Výsledky klinického hodnocení ukazují, že skoro u poloviny dobrovolníků došlo k mírnému vybělení zubů v průměru o 1 barevného odstínu dle vzorníku VITA po čištění zubů EVA–bělícími pudry.

EVA Bělící zubní pudry neobsahují bělící činidla (carbamid peroxid nebo peroxid vodíku) ve vysokých koncentracích zajišťujících výraznější bělící proces (v řadě případů jsou pak zuby citlivé) v povrchových vrstvách skloviny a tudíž při používání EVA–bělících zubních pudrů nedojde k výraznějšímu zesvětlení zubů jako při bělení ordinačním. Bělící účinek eva pudrů je dostačující pro domácí bělení zubů. Čistící a leštící účinek EVA–bělících zubních pudrů je zajišťován látkou Sod. Perborate 5% ( běžně používán) i v ostatních bělících zubních pastách. Eva pudry svými abrazivními vlastnostmi nepoškozují zubní sklovinu. V průběhu a po ukončení klinického hodnocení nebylo zaznamenáno mechanické poškození povrchu zubů . Více jak polovina dobrovolníků kladně hodnotila větší hladkost povrchu zubů po čištění s EVA–bělícími pudry. U 5 dobrovolníků došlo zlepšení hodnot hygienického indexu Pl I. Časté obavy některých spotřebitelů z mechanického poškození skloviny při používání Eva – bělících zubních pudrů (v našich podmínkách méně obvyklé formy čistícího prostředku) jsou při správném dodržování návodu k použití a při čištění zubů měkkým kartáčkem a správnou technikou bezpředmětné. Eva – bělící zubní pudry jsou vhodným prostředkem ústní hygieny. Působí i preventivně proti zánětům dásní a paradentoze.

MUDr. Lenka Bártová - stomatolog

Novinka - Bělící pero na zuby!

domácí bělení zubů s perem Hellerdent
Profesionální bělení zubů, které si můžete dovolit!

Viditelné profesionální vybělení zubů až o 4 odstíny! Antibakteriální účinky, i pro citlivé zuby, také pro vybělení těsných prostor mezi zuby a mezer. Prevence proti paradentóze.

Více informací na www.belicipero.cz
K dostání v našem E-shopu

STOP Filtr - novinka pro kuřáky

STOP Filtr proti škodlivým účinkům kouření
Minimalizuje nežádoucí zdravotní důsledky kouření

Přestat kouřit je těžké, ale můžete kouřit a výrazně přitom zredukovat nebezpečné látky vznikající při kouření, které vdechujete, zejména dehet. Stačí používat patentovaný STOPFILTR. Tento systém aktivně redukuje nebezpečné látky a zlepšuje chuť cigarety.

Více informací na www.stopfiltr.cz
K dostání v našem E-shopu


a